Trải nghiệm hợp tác. Bền vững hơn

Đối tác chiến lược: Công ty TNHH Interwood Vietnam
Phú Cường Kiên Giang đã không ngừng chủ động hoạch định bước chiến lược dài hạn đảm bảo sự phát triển bền vững vừa hài hòa, vừa năng động phù hợp với xu thế hiện đại thông qua việc tìm kiếm những đối tác có năng lực và chuyên môn cùng đồng hành để phát triển ngành thương mại, dịch vụ, cũng như là các dự án mới của công ty.
Đối tác chiến lược: Công ty TNHH Interwood Vietnam
 Ngân hàng Vietinbank Kiên Giang
Hợp tác, liên kết với các đơn vị ngân hàng có uy tín, lãi suất tốt để hỗ trợ thanh toán cho các khách hàng có nhu cầu kéo dài tiến độ thanh toán đối với sản phẩm.
Ngân hàng Vietinbank Kiên Giang