Tin tức

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

1407 - 2023

Thực hiện theo Quy chế hoạt động Số 01/QC-KHỐI 14, buổi Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua 14 đã diễn ra tại Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang vào ngày 13.07.2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang, cùng đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị Thành viên.

Tính đến ngày 30.6.2023, tổng kinh phí 5 Công ty thành viên đã đóng góp cho công tác ASXH là 7.799.000.000đ với nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiêu biểu, Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang với tổng số tiền 3.821.000.000đ, đạt chỉ tiêu 546% so với kế hoạch.

Theo kết quả đánh giá tổng kết 6 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị thành viên Khối thi đua 14 đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo được yêu cầu và mục tiêu đã đề ra.

Các đơn vị thực hiện thông qua cơ chế phối hợp giữa đơn vị, tổ chức Đảng và các đoàn thể trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua.

Cuối buổi Hội nghị, đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã đưa ra nhiệm vụ mà mục tiêu phấn đấu thi đua trong 6 tháng cuối năm 2023 cùng sự thống nhất phối hợp thực hiện từ đại diện các Công ty Thành viên.

Tin & Ảnh: PCKG

Tin tức liên quan

https://pckg.com.vn/
https://pckg.com.vn/